WAT IS MEDIATION

Mediation
Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict op basis van wederzijdse belangen.
Een mediator schrijft geen oplossing voor en neemt ook geen standpunt in over het conflict. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces en brengt communicatie (weer) op gang.
De mediator heeft geen eigen belang bij de oplossing en zal ook geen partij kiezen voor een van de partijen. Alle beslissingen worden door uzelf genomen.
De belangrijkste kenmerken van mediation zijn:
• vrijwilligheid;
• vertrouwelijkheid;
• efficiëntie;
• kostenbesparing.
Procesbegeleiding
Mediation omvat tevens procesbegeleiding waarbij complexe besluitvormingsprocessen door een onafhankelijke professional worden begeleid.
Partijbegeleiding
Het bijstaan van een partij (al dan niet in het bijzijn van advocaten) in een mediation of onderhandeling met de focus op het bereiken van een oplossing.
Deal mediation
Deal mediation is een vorm van mediation die in Nederland nog niet algemeen bekend is. Bij deal mediation worden onderhandelingen gevoerd onder leiding van een onafhankelijke mediator. Er wordt ook wel gesproken over mediation zonder conflict.

Rond de Tafel Mediation & Juridisch Advies
Eendrachtsweg 41 • 3012 LD ROTTERDAM
T: 010 412 06 00 • M: 06 12 16 0587
tan@ronddetafel.nl