KOSTEN

KOSTEN
De kosten voor een mediation bestaan uit een uurtarief en eventuele reis- en onkosten. RdT© hanteert een uurtarief van € 195,– exclusief 21 % BTW. Reistijd wordt voor maximaal 50% in rekening gebracht.
Indien partijen tijdens de mediation inhoudelijk advies inwinnen bij externe deskundigen, zijn die kosten voor eigen rekening. De gezamenlijke kosten worden gewoonlijk in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat vanzelfsprekend vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.
Het kan zijn dat uw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed. Zo dekken de meeste rechtsbijstandverzekeraars de kosten voor mediation. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden.
Hebt u vragen en / of opmerkingen, neem gerust contact op met RdT©.

mediation website afbeelding

Rond de Tafel Mediation & Juridisch Advies •
Eendrachtsweg 41 • 3012 LD ROTTERDAM •
T: 010 412 06 00 • M: 06 12 16 0587 •
tan@ronddetafel.nl • KVK 532271122 •
www.ronddetafel.nl