ACHTERGROND EN BIJDRAGE ROND DE TAFEL

ACHTERGROND EN BIJDRAGE ROND DE TAFEL
Ted heeft zowel in zijn privé als in zijn zakelijke leven te maken gehad met conflicten en de verschillende mogelijkheden tot het oplossen hiervan. Zo is hij onder andere werkzaam geweest als commercieel manager in het bedrijfsleven en is hij lid geweest van verschillende klachtencommissies. Sinds enige tijd is Ted ook actief als (Pro bono) buurtbemiddelaar, mede omdat conflicten tussen buren en in de woonomgeving de kern van elke conflicthantering omvatten.
Mede door deze werkzaamheden is zijn besef gegroeid dat partijen er in veel gevallen meer baat bij hebben om samen de oplossing te bedenken dan om het probleem – en daarmee mogelijk de oplossing – uit handen te geven.
Ted draagt bij aan een zodanige sfeer dat partijen (weer en / of meer) bereidheid tonen om ideeën te opperen, om mogelijke oplossingen te bedenken en om samen beslissingen te nemen.
Ted is die gespreksleider die partijen nodig hebben om hun verhaal kwijt te kunnen, om zich te durven uiten en om naar elkaar te luisteren.

Rond de Tafel Mediation & Juridisch Advies
Eendrachtsweg 41 • 3012 LD ROTTERDAM
T: 010 412 06 00 • M: 06 12 16 0587
tan@ronddetafel.nl